Bevorder sakelewe

Die Clanwilliam Sakekamer help sy lede, en bedien hulle van voorligting in die oprigting en uitbreiding van hul sakeondernemings.


Lees meer

Doelstellings van
die Clanwilliam Sakekamer


Ons doel is om sakelui en werknemers by sake-instansies saam te snoer in ’n organisasie met ’n sake-atmosfeer.

Om volhoubare kommunikasie tussen verskeie belanghebbendes in die streek te verseker om ondersteuning vir ons lede te bied.

Een van ons hoofdoelwitte is die ekonomiese bevordering en ontwikkeling van die Clanwilliam-streek.

Die verskeidenheid invloedryke ondernemings in Clanwilliam kan bydra om lede te versterk.

Ons verskaf leiding en voorligting aan lede ten opsigte van die bestuur en volhoubare groei van ’n suksesvolle onderneming.

Ons bevorder opleiding en voorligting aan jong sakelui, en stel inligting aan hulle beskikbaar.

 

Raak betrokke
by ons aktiwiteite


  • Die sukses, en selfs die bestaan, van ons familiebesigheid is totaal te danke aan die dienste wat die Clanwilliam Sakekamer gebied het. Almal kan voordeel trek uit die blootstelling wat jy hier ontvang, en ek dink dis noodsaaklik om aan te sluit as jy in Clanwilliam is en 'n besigheid wil begin!
  • My besigheid het baie swaar gekry die laaste paar maande - veral met hierdie droogte! Die Clanwilliam Sakekamer het gehelp dat ek ander soortgelyke besighede en individue raaksien, en mettertyd was ons almal in 'n posisie van samewerking en ondersteuning. Die Clanwilliam Sakekamer het die droogte baie makliker gemaak.
  • Toe ons besigheid na Clanwilliam moes skuif as gevolg van familie-redes, was ons vir 'n tyd lank effens bekommerd dat die besigheid gaan stagneer in die dorpie. Tot ons verrassing was dit die teenoorgestelde, omdat die Clanwilliam Sakekamer ons blootgestel het aan die gemeenskap en geleenthede geskep het.