Ons Doelstellings

Ontdek Clanwilliam

Ons Doelstellings

Die doelstellings van die Clanwilliam Sakekamer is gefokus op kundige sakediens, leiding en ‘n betekenisvolle netwerk. Ons fokuspunte:

Samesnoering van sake-ondernemings

Bevordering van ekonomiese beleid

Bevordering en ontwikkeling van Clanwilliam

Verskaf opleiding en voorligting aan lede

Handhawing van gesonde samewerking